Untuk menghasilkan sesebuah artikel yang baik, kita terpaksa menjadi 2 individu yang berbeza tetapi saling berkait rapat antara satu sama lain. Iaitu seorang penulis dan seorang pembaca. Karakter penulis datang semasa menulis artikel dan karakter pembaca perlu datang selepas artikel diterbitkan....